(034) 834-469 Fax : (034) 834-46808-1618-1011   info@sybmould.com

ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (Mold & die)

รับทำโมล์ด แม่พิมพ์ ฉีดซิงค์

รับฉีดอลูมีเนียม (injected-aluminum)

รับฉีดอลูมิเนียม แม่พิมพ์ฉีดอลูมีเนียม ชิ้นงานอลูมิเนียม รับผลิต ฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียม ตกแต่งชิ้นงาน รับทำแม่พิมพ์ อลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป รับงานตามสั่งลูกค้า ผลิตชิ้นงานตามความต้องการในราคา-คุณภาพที่ลูกค้ายอมรับและพึงพอใจ รับจ้างผลิต More...

  1. แม่พิมพ์ฉีดอลูมีเนียม (High pressure die casting molds)
  2. แม่พิมพ์เทหล่อ (Gravity die casting molds)
  3. แม่พิมพ์ อลูมีเนียม และผลิตชิ้นงานตามตัวอย่าง ขึ้นรูปอลูมีเนียม