(034) 834-469 Fax : (034) 834-46808-1618-1011   info@sybmould.com

ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (Mold & die)

รับทำโมล์ด แม่พิมพ์ ฉีดซิงค์

รับออกแบบ สแกนวัตถุ 3 มิติ สำหรับงานกัด CNCรับออกแบบ สแกนวัตถุ 3 มิติ

สำหรับงานกัด CNC 3D Scanning สแกน 3 มิติ (3D Scanning)
รับสแกนชิ้นงานต่าง ๆ ใน 3 มิติ เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิต สำหรับชิ้นงานที่มีความซับซ้อน สำหรับงานกัด CNC

หรือมีรูปทรงเฉพาะที่ไม่สามารถขี้นแบบได้ด้วยการเขียนแบบ CAD ปกติ CAD file เช่น STL, STEP, IGES เพื่อออกแบบเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์